Dochód z USA a podatki stanowe

Każdy podmiot prowadzący poważną sprzedaż wysyłkową, internetową, skierowaną do klientów w jednym z 45 amerykańskich stanów dojdzie do minimalnego progu sprzedaży, który narzuci na niego obowiązek pobierania i rozliczania się z podatku od sprzedaży w USA, tzw. sales tax.

Poniższa mapa pokazuje minimalną ilość transakcji lub dochodu generowanego z wybranego stanu w Stanach Zjednoczonych, narzucająca na sprzedawcę, nawet tego zagranicznego, obowiązek pobierania podatku w wysokości od 3% do 8% od sprzedaży- amerykańskiego VAT.

W niektórych amerykańskich stanach wystarczy jedynie 100 operacji, transakcji z rezydentami, aby zobowiązać podmiot prowadzący sprzedaż e-commerce do zarejestrowania się w lokalnym urzędzie podatkowym, pobierania podatków sales tax, a także systematycznego rozliczania się z pobieranych podatków.