Przejdź do treści

Warunki Korzystania ze Strony Internetowej/ Kwiecień 8, 2024

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków użytkowania przed zakupem jakichkolwiek serwisów sprzedawanych za pośrednictwem witryny www.rynekusa.com. Niniejsza umowa określa prawnie wiążące warunki korzystania z witryny internetowej www.rynekusa.com, będącej własnością i obsługiwanej przez firmę Ecomten LLC., jej podmioty stowarzyszone lub zależne. Strona internetowa www.rynekusa.com jest blogiem i sklepem internetowym zarządzanym i utrzymywanym przez Ecomten LLC, a korzystanie i informacji lub oferowanych usług podlega warunkom i zasadom zawartym w niniejszym regulaminie internetowym (“Regulamin” lub “Warunki”). 

Należy pamiętać, że korzystanie ze strony www.rynekusa.com oznacza bezwarunkową zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków. Prosimy o zapoznanie się z naszymi warunkami przed zakupem jakichkolwiek usług oferowanych przez Ecomten LLC, jej spółkę zależną lub stowarzyszoną. Niniejsza umowa określa prawnie wiążące warunki zakupu serwisów sprzedawanych za pośrednictwem naszej witryny. Odwiedzając naszą stronę www.rynekusa.com, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej umowy, a także przedstawionych warunków. Informujemy, że nasze serwisy oferowane są wyłącznie osobom pełnoletnim, które zgodnie z prawem amerykanskim mogą zawrzeć z nami umowę.

Miejsce sporów i prawo właściwe. Zgadzasz się, że niniejsza umowa i korzystanie ze strony internetowej www.rynekusa.com podlegają prawu stanu New Jersey, USA. Niniejszym wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów, trybunałów, agencji i innych organizacji zajmujących się rozwiązywaniem sporów w New Jersey, USA we wszystkich sporach wynikających z, odnoszących się lub dotyczących niniejszej strony i/lub niniejszej umowy. Ponadto zgadzasz się, że niniejsze warunki i wszelkie działania z nimi związane będą podlegać prawu stanu New Jersey bez względu na przepisy kolizyjne.

Cel strony www.rynekusa.com. Zawarte informacje na stronie www.rynekusa.com mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych. Sytuacja każdego klienta jest inna i wymaga indywidualnego podejścia- porady. Firma Ecomten LLC nie jest twoim doradcą chyba ze nas zatrudnisz i podpiszesz umowe z firmą Ecomten LLC.

Zgoda na arbitraż. JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA, SPORY LUB SPORY WYNIKAJĄCE, DOTYCZĄCE LUB DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, ZAKUPIONEGO SERWISU I/LUB NINIEJSZEJ UMOWY BĘDĄ ROZSTRZYGANE W TRYBIE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU ZGODNIE Z ZASADAMI STOWARZYSZENIA ARBITRAŻU AMERYKAŃSKIEGO ORAZ WSZELKICH POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO I POSTĘPOWANIA NOWA KOSZULKA, USA. DECYZJE ARBITRÓW BĘDĄ WIĄŻĄCE I OSTATECZNA DLA WSZYSTKICH ZAANGAŻOWANYCH STRON, A ORZECZENIE O WYROKU ARBITRÓW MOŻE BYĆ WYDANE PRZEZ DOWOLNY SĄD POSIADAJĄCY WŁAŚCIWĄ JURYSDYKCJĘ. NINIEJSZE POSTANOWIENIE BĘDZIE WYKONANE W SZCZEGÓLNOŚCI W KAŻDYM SĄDZIE WŁAŚCIWEJ JURYSDYKCJI. ABRITRAZ BĘDZIE PRZEPROWADZONY W HACKENSACK, NEW JERSEY, USA, CHYBA ZE OBIE STRONY ZGODZĄ SIĘ NA INNA LOKALIZACJE.