Założenie działalności gospodarczej w USA w 2024 roku

Budowanie sprzedaży na rynku amerykańskim jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla europejskich podmiotów planujących podbój rynku amerykańskiego w 2024 roku. Wysoka inflacja, wysokie ceny energii w Europie, wojna na Ukrainie, obniżenie sprzedaży na rynkach europejskich, zmuszają europejskie podmioty do szukania nowych rynków. Otwarcie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych jest jednym z rozwiązań. Przed szybkim otwarciem firmy w USA w pierwszym lepszym stanie, europejski podmiot powinien między innymi przeanalizować wybór stanu, w którym działalność będzie zarejestrowana, zastanowić się jak rozwiązać kwestie przyjmowania płatności z USA, zatrudnić specjalistę w USA do prowadzenia księgowości i prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami prawnymi w Stanach Zjednoczonych.

Wybór stanu do założenia firmy w USA

Stany Zjednoczone to 50 indywidualnych stanów, w których europejski udziałowiec może założyć działalność gospodarczą. Każdy amerykański stan posiada swoje specyficzne procedury, regulacje. Założenie firmy w każdym z amerykańskich stanów niesie ze sobą wady, zalety i obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na jego terytorium. Sam proces rejestracji firmy jest zwykle prosty.

W wielu stanach pierwszy krok w procesie rejestracji działalności gospodarczej w USA to złożenie aktu założycielskiego firmy. Niektóre amerykańskie stany oferują opcje złożenia aktu założycielskiego firmy przez internet. Dla przykładu internetowa rejestracja firmy w USA może być przeprowadzona w stanie Nowy Jork, Floryda, lub Wyoming.

Konto bankowe dla firmy w USA

Europejski podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą w USA powinien zebrać podstawową wiedzę dotyczącą poniższych kwestii:

 • Dlaczego konto bankowe w USA będzie potrzebne do przyjmowania płatności od kontrahentów w USA?
 • Dlaczego amerykańskie konto bankowe będzie potrzebne do opłacania lokalnych rachunków i faktur?
 • Co można zrobić z wekslami bankowymi, które firma w USA będzie otrzymywać od kontrahentów w USA?
 • Co jest wymagania do przyjmowania płatności przez serwisy typu Revolut, Stripe lub Paypal w USA?
 • Jakie jest powiązane jest przyjmowanie płatności z USA z odprowadzaniem podatków stanowych w USA?
Firmy w USA w 2024
Firmy w USA w 2024

Warto tutaj zaznaczyć, iż w 2024 roku otwarcie konta bankowego dla firmy z zagranicznym udziałowcem jest bardzo trudnym zadaniem. Europejski przedsiębiorca powinien dokładnie dopytać się swojego doradcy, w jaki sposób jego nowa założona firma w USA będzie w stanie otworzyć konto bankowe w USA. Doświadczony doradca regularnie rejestrujący firmy w USA powinien przygotować i przedstawić konkretny plan działania związany z założeniem konta bankowego w USA dla zagranicznych udziałowców otwierających firmy w USA w 2024 roku. Dobry doradca będzie posiadał najnowszą wiedzę, w jakim amerykańskim banku europejski udziałowiec nie będzie miał żadnych szans na otwarcie konta w 2024 roku. Jeżeli Twój doradca nie posiada takiego planu i wiedzy jest bardzo często oznaką braku wiedzy praktycznej o wymogach rynku amerykańskiego!  Warto tutaj zaznaczyć, iż w przeszłości niektórym zagranicznym udziałowcom w firmach w USA udało się uniknąć specyficznych wymogów i procedur podczas otwierana konta bankowego w USA. Jest to jednak tymczasowe rozwiązanie. Każde konto bankowe w USA może być bardzo szybko zamknięte przez amerykańskie banki w przypadku gdy amerykański bank nabierze podejrzeń, iż takie konto bankowe zostało otwarte niezgodnie z amerykańskim prawem bankowym.

Firma w USA i podatki w USA

Prowadzenie działalności gospodarczej w USA jest wiąże się z wypełnianiem obowiązków podatkowych narzucanych przez prawo podatkowe w Stanach Zjednoczonych. Nawet Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA nie zwalnia polskiego udziałowca w amerykańskiej firmie od wypełniania obowiązków podatkowych w USA, a tym bardziej płacenia stanowych podatków. Doradca rejestrujący firmę w USA powinien przedstawić dla europejskiego klienta początkowe kwestie podatkowe, które taki podmiot napotka w Stanach Zjednoczonych. Kwestie podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w USA to między innymi:

 • Jakie podatki będzie płacić amerykańska firma z zagranicznym udziałowcem?
 • Jakiego rodzaju podatki będzie płacić zagraniczny udziałowiec w firmie w USA?
 • W których amerykańska stanach spółka w USA z zagranicznym kapitałem będzie zobowiązana do składania sprawozdań podatkowych?
 • W jaki sposób firma w USA będzie odprowadzać amerykańskie podatki stanowe?
 • Kto powinien zająć się prowadzeniem księgowości podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą we wszystkich 50-ciu stanach?
 • W jaki sposób amerykańska firma z zagranicznym udziałowcem będzie pobierać i odprowadzać podatki stanowe?
 • Co powoduje obowiązek naliczania, pobierania i odprowadzania stanowych podatków od sprzedaży w USA?
 • W jakiej sytuacji europejskich udziałowiec w firmie w USA może zapłacić karę podatkową w wysokości 25,000 USD za nie złożenie, tylko jednej formy podatkowej w USA?

Warto tutaj przedstawić błędny teorie krążące w internecie. Rejestracja firmy w Delaware nie oznacza, że taki podmiot nie posiada obowiązków rejestrowych lub podatkowych w USA. Dla przykładu, według prawa podatkowego New Jersey podmiot gospodarczy zarejestrowany w Delaware magazynująca towar na terenie Stanu New Jersey posiada wystarczającą więź podatkową ze stanem New Jersey, aby narzucić na spółkę z Delaware obowiązek płacenia podatków stanowych, jak i naliczania podatków od sprzedaży w New Jersey.

Ubezpieczenie firmy w USA

Prowadzenie działalności gospodarczej w USA bez posiadania odpowiedniego ubezpieczenia na rynku amerykański jest bardzo ryzykownym rozwiązaniem. Dlaczego? Wytaczanie spraw sądowych czy to za naruszenie własności intelektualnej, czy też za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do sprzedaży na rynek USA jest codziennością. Europejska firma magazynująca swój towar na terenie USA będzie zobowiązana do posiadania ubezpieczenia od zniszczenia towaru. Ubezpieczenie w USA jest także dobrym zabezpieczeniem ryzyka, gdyż często produkt magazynowany w USA nie jest ubezpieczony przez amerykańską firmę logistyczną. Jakiego rodzaju ubezpieczenia powinna posiadać europejski udziałowiec prowadzący działalność gospodarczą lub sprzedaż internetową w Stanach Zjednoczonych przez corkę-spolke w USA będzie zależna od:

 • Branży, w której podmiot prowadzi działalność gospodarczą.
 • Wymagań postawionych w umowach z amerykańskimi partnerami.
 • Wymagań prawa stanowego.
 • Regulacji federalnych.

Europejski przedsiębiorca rejestrujący firmę w USA powinien dopytać swojego doradcę nie tylko jakie specyficzne polisy ubezpieczeniowe będą wymagane na rynku USA, ale także, w jaki sposób europejska firma prowadząca działalność gospodarcza na rynku USA uzyska polisy ubezpieczeniowe OC w USA?

Działalność gospodarcza w USA a pozwolenie na prace

Rejestracja firmy w USA nie jest jednoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na pracę w USA czy to dla europejskiego udziałowca w amerykańskiej spółce, czy też dla jego europejskich pracowników. Polski przedsiębiorca, który jest udziałowcem w firmie w USA, posiadający amerykańską wizę „biznesową” B-1 ciągle nie ma prawa do podjęcia pracy na terenie USA. Podobne ograniczenie prawne dotyczą innych europejskich pracowników, którzy planują wykonywanie prac dla oddziału firmy w USA. Nawet niemiecki pracownik posiadający wizę B1/B2 nie może być po prostu oddelegowany do pracy na terenie Stanów Zjednoczonych. Doświadczony doradca zakładający firmę w USA powinien od samego początku być w stanie doradzić dla europejskiego klienta, w jaki sposób można wykorzystać założenie firmy w USA do uzyskania odpowiedniej wizy biznesowej do USA, która pozwoli europejskiemu udziałowcowi w firmie w USA, jak i jego pracownikom na legalne pracowanie na terenie Stanów Zjednoczonych. 

Firma w USA a regulacje prawne w USA

Europejski udziałowiec w firmie w USA powinien upewnić się, iż będzie on prowadzić działalność gospodarczą w USA zgodnie z amerykańskim prawem federalnym, jak i regulacjami stanowymi. Na przykład, prawo stanowe Nowego Jorku wymaga od firmy w USA z dwoma lub więcej udziałowcami, przygotowania i posiadania umowy operacyjnej spółki. Doradca oferujący usługę rozpoczęcia działalności gospodarczej w USA powinien mieć taką wiedzę, a co najważniejsze uprawnienia adwokackie w Stanach Zjednoczonych pozwalająca między innymi na doradzanie w takich kwestiach jak:

Dodatkowo, prawo w USA narzuca na każdą firmę w USA pewne obowiązki rejestrowe, wymogi licencyjne, wymóg posiadanie agentów rejestrowych w amerykańskich stanach gdzie podmiot prowadzi działalność gospodarczą.

Lokalny przedstawiciel lub agent firmy w USA

O ile nie ma oficjalnego wymogu, aby europejski udziałowiec posiadający firmę w USA zatrudniał pracownika lub agenta na terenie Stanów Zjednoczonych, prowadzenie poważnej działalności gospodarczej w USA bez nawiązania stałej współpracy z lokalnym pracownikiem lub doradcą jest bardzo mało realne. Rezydent lub obywatel USA, który będzie przedstawicielem zagranicznej firmy działającej na rynku Stanów Zjednoczonych będzie pomocny do załatwiania codziennych, czasami bardzo drobnych spraw na rynku USA, zaczynając od kwestii magazynowych, poprzez wizyty w lokalnym banku w celu wysłania większego przelewu bankowego. Podmiot zagraniczny działający na rynku amerykańskim przez firmę w USA będzie zobowiązany do pobierania podatków od sprzedaży a większość lokalnych urzędów podatkowych będzie wymagać użycia danych osobowych osoby, która jest przedstawicielem firmy na terenie USA.

Profesjonalne i sprawne rozpoczęcie działalności gospodarczej w USA nie polega na internetowej rejestracji firmy w pierwszym lepszym, bezpodatkowym amerykańskim stanie. Założenie firmy w USA wymaga posiadania wiedzy praktycznej o specyficznych wymogach rynku amerykańskiego. Dobry doradca z najnowszą wiedzą praktyczną o rynku USA rozumie jak takie bariery sprawnie rozwiązać. Doświadczony doradca w USA potrafi przeprowadzić rejestrację firmy w USA na tyle skutecznie, że podmiot gospodarczy w USA będzie gotowy do prawie natychmiastowego prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Zatrudnienie profesjonalnego doradcy w USA, może na początku wydawać się droższe, ale na pewno jest dobrą inwestycją dla europejskiego klienta podbijającego rynek amerykański.

Firma w USA
Planujesz założyć działalność gospodarczą w USA w 2024 roku. Napisz do nas i umówimy się na bezpłatną 20-minutową konsultację wstępną gdzie omówimy twój projekt.
Wznowienie!

Od 1 Stycznia 2024 roku, każda nowa spółka lub działalność gospodarcza zarejestrowana w USA musi złożyć wstępny raport o beneficjentach rzeczywistych w przeciągu 90 dni od dnia rejestracji działalności, lub naraża się na karę 500 dolarów za każdy dzień naruszenia!

Shopping Cart