Założenie firmy w USA w 2023 roku

Budowanie sprzedaży na rynku amerykańskim będzie bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla europejskich podmiotów w 2023 roku. Wysoka inflacja, wysokie ceny energii, obniżenie sprzedaży na rynkach europejskich, zmuszają europejskie podmioty do szukania nowych rynków sprzedaży. Otwarcie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych jest jednym z rozwiązań. Przed szybkim otwarciem firmy w USA w pierwszym lepszym stanie, europejski podmiot powinien przeanalizować parę kwestii.

Wybór stanu do założenia firmy w USA

Stany Zjednoczone to 50 indywidualnych stanów, w których europejski udziałowiec może założyć działalność gospodarcza. Każdy amerykański stan posiada swoje specyficzne procedury, regulacje, wymogi, wady i zalety związane z otwarciem działalności gospodarczej na jego terytorium. W wielu stanach pierwszy krok w procesie rejestracji działalności gospodarczej jest bardzo prosty- jest to złożenie aktu założycielskiego firmy. Niektóre amerykańskie stany oferują opcje złożenia aktu założycielskiego firmy przez internet, stąd europejski przedsiębiorca, który rozumie wszystkie konsekwencje prawne, podatkowe i praktyczne związane z rejestracją firmy w takim amerykańskim stanie może podjąć samodzielną próbę wykonania tego kroku w procesie rejestracji działalności gospodarczej w USA. Dla przykładu internetowa rejestracja firmy w USA może być przeprowadzona w stanie Nowy Jork, Floryda, lub Wyoming. Zarejestrowanie firmy w USA jest jednoznaczne z problemami praktycznymi, jak i obowiązkami podatkowymi. Podczas gdy wielu agentów oferuje i zachęca do założenia spółki w „bez podatkowym” stanie Nevada lub Wyoming, przed podjęciem szybkiej decyzji o skorzystaniu z takich usług polski przedsiębiorcy powinien przedyskutować ze swoim doradcą poniższe kwestie i tematy.

Otwarcie firmy w USA a konto bankowe

Kwestia numer jeden, o którą powinien pytać polski przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w USA w 2023 roku to w jakiś sposób jego firma zarejestrowana w USA będzie mogła przyjmować płatności otrzymywane z rynku USA. Polski udziałowiec w spółce w USA powinien zebrać podstawową wiedzę dotycząca takich kwestii:

 • Dlaczego konto bankowe w USA będzie potrzebne do przyjmowania płatności od kontrahentów w USA?
 • Dlaczego amerykańskie konto bankowe będzie potrzebne do opłacania lokalnych rachunków i faktur?
 • Co można zrobić z wekslami bankowymi, które firma założona w USA będzie otrzymywać od kontrahentów w USA?
 • Dlaczego konto w banku w USA jest związane z przyjmowanie płatności przez serwisy typu Revolut, Stripe lub Paypal w USA?
 • Co wspólnego ma konto bankowe w USA z odprowadzaniem podatków stanowych w USA, tzw. “sales tax”?

Warto tutaj zaznaczyć, iż otwarcie konta bankowego dla firmy w USA z polskim udziałowcem jest ciągle utrudnionym zadaniem. Polski przedsiębiorca powinien dokładnie dopytać się swojego polskiego doradcy, w jaki sposób jego firma w USA będzie w stanie założyć konto bankowe w amerykańskim banku. Doradca rejestrujący firmę w USA powinien przygotować i przedstawić konkretny plan działania związany z założeniem konta bankowego w USA, a także mieć najnowszą wiedzę, w jakim amerykańskim banku polski udziałowiec nie będzie miał żadnych szans na otwarcie konta w 2023 roku. Jeżeli Twój doradca nie posiada takich informacji jest to oznaką braku wiedzy praktycznej o wymogach rynku amerykańskiego! Warto tutaj zaznaczyć, iż w przeszłości niektórym zagranicznym udziałowcom w firmach w USA udało się uniknąć specyficznych wymogów, podczas otwierana konta w USA. Jest to jednak tymczasowa rozwiązanie. Każde konta bankowe w USA może być bardzo szybko zamknięte przez amerykańskie banki w przypadku gdy bankier nabierze podejrzeń iż zostało otwarte niezgodnie z prawem bankowym. W przeszłości doradzałam klientom z Europy, którym bank w USA zamknął konta bankowe, jest to kosztowny błąd.

Firma w USA i podatki w USA

Prowadzenie działalności gospodarczej w USA jest związane z wypełnianiem obowiązków podatkowych narzucanych przez prawo podatkowe w Stanach Zjednoczonych. Nawet Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania z USA nie zwalnia polskiego udziałowca w amerykańskiej firmie od wypełniania obowiązków podatkowych w USA, a tym bardziej płacenia stanowych podatków. Doradca rejestrujący firmę w USA powinien przedstawić dla polskiego klienta początkowe kwestie podatkowe, które napotka podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych. Takie kwestie podatkowe to między innymi:

 • Jakiego rodzaju podatki będzie płacić amerykańska firma z zagranicznym udziałowcem prowadząca działalność gospodarczą na rynku USA?
 • Jakiego rodzaju podatki zapłaci polski akcjonariusze w firmie w USA?
 • W których amerykańska stanach spółka w USA z polskim kapitałem będzie zobowiązana do składania sprawozdań podatkowych?
 • W jaki sposób firma w USA będzie odprowadzać amerykańskie podatki stanowe?
 • Kto powinien zająć się prowadzeniem księgowości podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą we wszystkich 50-ciu stanach?
 • W jaki sposób amerykańska firma z polskim udziałowcem będzie pobierać i odprowadzać podatki stanowe?
 • Co powoduje wywiązanie się z obowiązku podatkowego naliczania, pobierania stanowych podatków od sprzedaży “amerykański VAT“?
 • W jakiej sytuacji polski udziałowiec w firmie w USA może zapłacić karę podatkową w wysokości 25,000 USD za nie złożenie, tylko jednej formy podatkowej w USA?

Warto tutaj przedstawić błędny teorie krążące w internecie. Rejestracja firmy w Delaware nie oznacza, że taki podmiot nie posiada obowiązków podatkowych w USA lub nie jest zobowiązany do płacenia podatku federalnego. Dla przykładu, według prawa podatkowego New Jersey podmiot gospodarczy zarejestrowany w Delaware magazynująca towar na terenie Stanu New Jersey posiada wystarczającą więź podatkową ze stanem New Jersey, aby narzucić na spółkę z Delaware obowiązek płacenia podatków stanowych, jak i naliczania podatków od sprzedaży w New Jersey.

Ubezpieczenie firmy w USA

Prowadzenie działalności gospodarczej w USA bez posiadania odpowiedniego ubezpieczenia na rynku amerykański jest bardzo ryzykownym rozwiązaniem. Dlaczego? Wytaczanie spraw sądowych czy to za naruszenie własności intelektualnej, czy też za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do sprzedaży na rynek USA jest codziennością. Polska firma magazynująca swój towar na terenie USA będzie zobowiązana do posiadania ubezpieczenia od zniszczenia towaru. Jest to także dobra inwestycja dla polskiej firmy, gdyż często produkt magazynowany w USA nie jest ubezpieczony przez amerykańską firmę logistyczną. Jakiego rodzaju ubezpieczenia powinna posiadać europejski udziałowiec prowadząca działalność gospodarczą lub sprzedaż internetową w Stanach Zjednoczonych przez własną firmę w USA będzie zależna od:

 • Branży, w której podmiot będzie prowadzić działalność gospodarczą.
 • Wymagań postawionych w umowach z amerykańskimi partnerami.
 • Wymagań prawa stanowego.
 • Regulacji federalnych.

Polski przedsiębiorca rejestrujący firmę w USA powinien zapytać doradcę nie tylko jakie specyficzne polisy ubezpieczeniowe będą wymagane na rynku USA, ale także, w jaki sposób europejska firma rozpoczynająca działalność na rynku USA uzyska polisy ubezpieczeniowe OC w USA? Czy polska firma powinna podjąć kroki szukania takich polis w USA? Odpowiedz: Do roku początku 2021 roku żadna firma ubezpieczeniowa w Polsce nie oferowała polis ubezpieczeniowych OC wymaganych na rynku USA- następny atut przemawiający za zatrudnieniem lokalnego doradcy w Stanach Zjednoczonych. 

Działalność gospodarcza w USA a pozwolenie na prace

Rejestracja firmy w USA nie jest jednoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na pracę w USA czy to dla polskiego udziałowca w amerykańskiej spółce, czy też dla jego polskich pracowników. Polski przedsiębiorca, który jest udziałowcem w firmie w USA, posiadający amerykańską wizę „biznesową” B-1 ciągle nie ma prawa do podjęcia pracy na terenie USA. Podobna ograniczenie prawne dotyczą innych europejskich pracowników, którzy planują wykonywanie prac dla oddziału firmy w USA. Nawet niemiecki pracownik posiadający wizę B1/B2 nie może być po prostu oddelegowany do pracy w na terenie Stanów Zjednoczonych. Stąd doradca zakładający firmę w USA powinien od samego początku być w stanie doradzić i zaplanować, w jaki sposób można wykorzystać założenie firmy w USA do uzyskania odpowiedniej wizy biznesowej do USA, która pozwali polskiemu udziałowcowi w firmie w USA, jak i jego pracownikom na legalne pracowanie na terenie Stanów Zjednoczonych. 

Prowadzenie firmy w USA zgodnie z regulacjami prawnymi w USA

Europejski udziałowiec w firmie w USA powinien upewnić się, iż będzie on prowadzić działalność gospodarczą w USA zgodnie z amerykańskim prawem federalnym, jak i regulacjami stanowymi. Na przykład, prawo stanowe Nowego Jorku wymaga od firmy w USA z dwoma lub więcej udziałowcami, przygotowania i posiadania umowy operacyjnej spółki LLC. Twój doradca oferujący usługę rozpoczęcia działalności gospodarczej w USA powinien mieć wiedzę, a co najważniejsze uprawnienia adwokackie w Stanach Zjednoczonych pozwalająca między innymi na doradzanie w takich kwestiach:

Prawo w USA narzuca na każdą firmę w USA, jak i polski podmiot prowadzący działalność gospodarczą przez oddział firmy w USA, pewne obowiązki rejestrowe, wymogi licencyjne, wymóg posiadanie agentów rejestrowych w amerykańskich stanach gdzie podmiot prowadzi działalność gospodarczą.

Lokalny przedstawiciel lub agent firmy w USA
O ile nie ma oficjalnego wymogu, aby europejski udziałowiec prowadzący oddział firmy w USA zatrudniał pracownika lub agenta na terenie Stanów Zjednoczonych, prowadzenie działalności gospodarczej w USA bez nawiązania stałej współpracy z lokalnym pracownikiem lub doradcą jest bardzo mało realne. Rezydent lub obywatel USA, który będzie przedstawicielem, zagranicznej firmy działającej na rynku Stanów Zjednoczonych będzie potrzebny do załatwiania codziennych, czasami bardzo drobnych spraw na rynku USA, zaczynając od kwestii magazynowych, poprzez wizyty w lokalnym banku w celu wysłania większego przelewu bankowego do Polski, itp. W przypadku gdy podmiot zagraniczny działający w USA będzie zobowiązany do pobierania podatków od sprzedaży sales tax większość lokalnych urzędów podatkowych wymaga użycia danych osobowych osoby, która jest przedstawicielem firmy na terenie USA. Jeżeli firma w USA z zagranicznym udziałowcem rozważa uzyskania finansowania przez platformę Kickstarter, firma w USA z 100% udziałowcem z Polski nie będzie kwalifikował się do tego programu, ponieważ będzie potrzebny udziałowiec/przedstawiciel firmy, który jest obywatelem USA. Rok 2021 potwierdził jeszcze mocniej wymóg posiadanie lokalnego przedstawiciela na rynku USA. Zakaz przylotów do USA, spowodował, iż nawet polski udziałowiec lub jego pracownik nie mógł przybyć do USA w celu rozwiązania prostych kwestii na rynku amerykańskim.

Profesjonalne otwarcie działalności gospodarczej w USA nie polega na internetowej rejestracji firmy w pierwszym lepszym, bezpodatkowym amerykańskim stanie. Założenie firmy w USA wymaga posiadania wiedzy praktycznej o specyficznych wymogach rynku amerykańskiego. Dobry doradca z najnowszą wiedzą praktyczną o rynku USA rozumie jak takie obecne bariery sprawnie rozwiązać. Doświadczony doradca w USA potrafi przeprowadzić rejestrację firmy w USA na tyle skutecznie, że podmiot gospodarczy w USA będzie gotowy do prawie natychmiastowego prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Zatrudnienie profesjonalnego doradcy w USA, może na początku wydawać się droższe, ale na pewno jest dobrą inwestycją dla europejskiego klienta podbijającego rynek amerykański.