Przejdź do treści
  Strona główna » Ubezpieczenie sklepu internetowego w USA

  Ubezpieczenie sklepu internetowego w USA

  Podmiot prowadzący sprzedaż internetową na rynku USA przez własny sklep internetowy lub sprzedający przez amerykańskie marketplace powinien posiadać narzędzia zabezpieczające przed odpowiedzialnością cywilną od szkód wyrządzanych przez sprzedawane produkty, a także przez stratami spowodowanymi przez niepoprawne zarządzenie administrowanymi danymi osobowymi zdobytymi z amerykańskiego rynku.

  Ubezpieczenie OC firmy w USA

  Odpowiednie polisy ubezpieczeniowe pozwolą dla podmiotu prowadzącego sprzedaż internetową na rynku amerykańskim zabezpieczyć się od pewnych ryzyk, które są bardzo specyficzne dla rynku USA. Po pierwsze wszystkie podmioty związane z wprowadzonym produktem na rynek amerykański są odpowiedzialne za wyrządzone szkody. W najczęstszym scenariusz produkt jest produkowany poza granicami Stanów Zjednoczonych, w Chinach lub w Europie, sprzedawany do dystrybutora w USA, a następnie dystrybutor odsprzedaje produkt do sprzedawcy detalicznego w USA lub oferuje taki produkt przez własny sklep internetowy, lub marketplace. W takim scenariuszu wszystkie podmioty związane z produktem dostępnym na rynku będą mogą być odpowiedzialne za szkody wyrządzone przez wadliwy produkt. Rynek USA jest znany z tego ze w przypadku wadliwego produktu sprzedanego na rynku USA, poszkodowany wytoczy proces sądowy przeciwko zagranicznemu producentowi, sprzedawcy internetowemu w USA, a w przypadku sprzedaży przez platformę amazon.com firmie Amazon.

  Ubezpieczanie sprzedaży internetowej

  Podmiot prowadzący sprzedaż internetową na rynku Stanów Zjednoczonych powinien rozważyć zmniejszenie swojego ryzyka poprzez wykupienie następujących polis ubezpieczeniowych.

  • Ubezpieczenie OC za produktu.
  • Ubezpieczenie towaru.
  • Ubezpieczenie cyber.
  • Ubezpieczenie dochodu.

  Sprzedaż na amazon USA

  Warunki sprzedaży na Amazon USA są dość skomplikowane i obszerne. Jednym z nich jest wymóg posiadania ubezpieczenia sprzedaży internetowej na amazon.com i jest przedstawiony w Paragrafie 9 Regulaminu Sprzedaży na Amazon:

  If the gross proceeds from Your Transactions exceed the applicable Insurance Threshold during each month over any period of three (3) consecutive months, or otherwise if requested by us, then within thirty (30) days thereafter, you will maintain at your expense throughout the remainder of the Term for each applicable Elected Country commercial general, umbrella or excess liability insurance with the Insurance Limits per occurrence and in aggregate covering liabilities caused by or occurring in conjunction with the operation of your business, including products, products/completed operations and bodily injury, with policy(ies) naming Amazon and its assignees as additional insureds.

  Ubezpieczenie sprzedaży internetowej na rynku USA

  Regulamin sprzedaży na amazon przedstawia specyficzne wymogi dotyczące polisy ubezpieczeniowej wymaganej od sprzedawcy na rynku amerykańskim. Warto zapoznać się z tymi wymogami, ponieważ inne marketplace w USA, etsy, wayfair, walmart, itp. będą żądały podobnych amerykańskich polis ubezpieczeniowych. Wybrane wymogi związane z polisami ubezpieczeniowymi to:

  • Limity polisy muszą wynosić co najmniej 1 milion USD i obejmować wszystkie zdarzenia spowodowane lub powiązane z działalnością podmiotu prowadzącego sprzedaż internetowa i sprzedawanym produktami.
  • Ubezpieczyciel sprzedawcy na amazon.com musi mieć globalną zdolność obsługi roszczeń oraz posiadać odpowiedni ranking kredytowy.
  • Firma ubezpieczeniowa musi powiadomić firmę Amazon z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o anulowaniu, zmianie lub nieprzedłużeniu polisy ubezpieczeniowej.
  • Polisa musi przedstawiać Amazon.com Services LLC oraz powiązane podmioty jako dodatkowo ubezpieczonych.
  • Polisa ubezpieczeniowa musi obejmować wszystkie produkty sprzedawane na Amazon.
  • Dane na polisie ubezpieczającej sprzedaż internetowa muszą być zgodne z danymi podmiotu prawnego, które posiada firma Amazon.
  Amazon blokada konta

  Od Września 2021 rozpoczął się nowy trend skarżenia firmy amazon w związku z produktami zakupionymi na amazon.com, które spowodowały szkody lub uszczerbek na zdrowiu. W przypadku szkód wyrządzonych przez produkt sprzedany przez amazon.com, pierwsze $1000 jest pokrywane przez firmę amazon, a szkody powyżej tego limitu powinny być pokryte przez ubezpieczenie sprzedawcy na amazon. Stad Amazon poważnie podchodzi do egzekwowania wymogu posiadania ubezpieczenia sprzedaży internetowej w USA.