Ubezpieczenie sklepu internetowego w USA

Podmiot prowadzący działalność e-commerce, sprzedaż internetową na rynku USA używa własny sklep internetowy lu marketplace typu amazon.com, Etsy lub Walmart do sprzedaży swoich produktów przez internet. Sklep internetowy skierowany na handel elektroniczny czy to z amerykańskimi konsumenta, B2C, czy to z klientami B2B w USA  potrzebuje ochrony ubezpieczeniowej, od szkód wyrządzanych przez oferowany produkt, jak i stratami spowodowanymi przez niepoprawne zarządzenie administrowanymi danymi osobowymi amerykańskich klientów.

ubezpieczenie sklepu internetowego usa
Ubezpieczenie sklepu internetowego USA

Ubezpieczenie działalności gospodarczej w USA

Odpowiednie polisy ubezpieczeniowe pozwala dla podmiotu prowadzącego sprzedaż internetową na rynku amerykańskim zabezpieczyć się od pewnych ryzyk, które są bardzo specyficzne dla rynku USA. Po pierwsze wszystkie podmioty związane z wprowadzeniem produktu na rynek amerykański są odpowiedzialne za szkody wyrządzone konsumentom czy to klientom B2B. W najczęstszym scenariusz produkt jest produkowany poza granicami Stanów Zjednoczonych, w Chinach lub w Europie, sprzedawany do dystrybutora w USA, a następnie dystrybutor odsprzedaje produkt do sprzedawcy detalicznego w USA lub oferuje taki produkt przez własny sklep internetowy, lub marketplace typu amazon.com. W takim scenariuszu wszystkie podmioty związane z wprowadzeniem produktu na rynek USA będą w teorii odpowiedzialne za szkody wyrządzone przez wadliwy produkt. Rynek USA jest znany z tego ze w przypadku wadliwego produktu sprzedanego na rynku USA, poszkodowany wytoczy proces sądowy przeciwko zagranicznemu producentowi, sprzedawcy internetowemu w USA, a w przypadku sprzedaży przez platformę amazon.com firmie Amazon.

Ubezpieczanie OC firmy prowadzącej sprzedaż e-commerce

Podmiot prowadzący sprzedaż internetową na rynku Stanów Zjednoczonych powinien rozważyć zmniejszenie swojego ryzyka poprzez wykupienie następujących polis ubezpieczeniowych.

  • Ubezpieczenie OC za produktu.
  • Ubezpieczenie towaru.
  • Ubezpieczenie cyber.
  • Ubezpieczenie dochodu.

Amazon ubezpieczenie

Wymóg posiadania ubezpieczenia  sprzedaży internetowej na amazon.com jest przedstawiony w Paragrafie 9 Regulaminu Sprzedaży na Amazon w następujący sposób:

If the gross proceeds from Your Transactions exceed the applicable Insurance Threshold during each month over any period of three (3) consecutive months, or otherwise if requested by us, then within thirty (30) days thereafter, you will maintain at your expense throughout the remainder of the Term for each applicable Elected Country commercial general, umbrella or excess liability insurance with the Insurance Limits per occurrence and in aggregate covering liabilities caused by or occurring in conjunction with the operation of your business, including products, products/completed operations and bodily injury, with policy(ies) naming Amazon and its assignees as additional insureds.

Ubezpieczenie sprzedaży internetowej na rynku USA

Regulamin sprzedaży na amazon przedstawia specyficzne wymogi dotyczące polisy ubezpieczeniowej wymaganej od sprzedawcy na rynku amerykańskim. Warto zapoznać się z tymi wymogami, ponieważ inne marketplace w USA, etsy, wayfair, walmart, itp. będą żądały podobnych amerykańskich polis ubezpieczeniowych. Wybrane wymogi związane z polisami ubezpieczeniowymi to:

  • Limity polisy muszą wynosić co najmniej 1 milion USD i obejmować wszystkie zdarzenia spowodowane lub powiązane z działalnością podmiotu prowadzącego sprzedaż internetowa i sprzedawanym produktami.
  • Ubezpieczyciel sprzedawcy na amazon.com musi mieć globalną zdolność obsługi roszczeń oraz posiadać odpowiedni ranking kredytowy.
  • Firma ubezpieczeniowa musi powiadomić firmę Amazon z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o anulowaniu, zmianie lub nieprzedłużeniu polisy ubezpieczeniowej.
  • Polisa musi przedstawiać Amazon.com Services LLC oraz powiązane podmioty jako dodatkowo ubezpieczonych.
  • Polisa ubezpieczeniowa musi obejmować wszystkie produkty sprzedawane na Amazon.
  • Dane na polisie ubezpieczającej sprzedaż internetowa muszą być zgodne z danymi podmiotu prawnego, które posiada firma Amazon.
Amazon blokada konta

Dlaczego Amazon zaczął poważnie egzekwować wymóg ubezpieczenia OC w USA? Od Września 2021 rozpoczął się nowy trend w Stanach Zjednoczonych skarżenia firmy amazon w związku z produktami zakupionymi na amazon.com, które spowodowały szkody lub uszczerbek  na zdrowiu. W takim przypadku firma amazon przyjęła nową politykę- w przypadku szkody wyrządzone przez produkt pierwsze $1000 jest pokrywane przez firmę amazon, a szkody powyżej tego limitu powinny być pokryte przez ubezpieczenie OC sprzedawcy na amazon.