Wprowadzenie produktu na rynek USA

W 2020 roku sprzedaż na rynkach zagranicznych stało się kuszącym kanałem sprzedaży dla wielu europejskich firm. Rynek USA zaczyna o wiele szybciej podnosić się po skutkach pandemii. Amerykański rząd aktywuje olbrzymie fundusze na rozwój gospodarki, amerykańscy konsumenci posiadają rekordowe oszczędności, a ponad w Kwietniu 2021 roku bardzo duża liczba konsumentów w USA jest już zaszczepiona. Amerykański rynek najszybciej będzie próbował nadrobić straty wywołane w 2020 roku. Jak europejskie firmy planują wykorzystać ta szanse? Jednym z najbardziej popularnych kanałów sprzedaży na rynku amerykańskim stało sie prowadzenie sprzedaży internetowej przez Amazon.com. Wybrane kwestie związane z prowadzeniem takiej działalności e-commerce w Stanach Zjednoczonych.

Odpowiedzialność za wprowadzenie produktu na rynek amerykański

Pomimo iż wielu potencjalnych sprzedawców z Europy uważa uruchomienie sprzedaży na Amazon.com za szybkie i proste, nie jest to tak proste. Podmiot wprowadzający nowy produkt do Stanów Zjednoczonych musi rozumieć ryzyko związane z taką działalnością. Kto jest odpowiedzialny za dostosowanie produktu do wymogów Amazon w USA? Europejski producent, firma Amazon czy też pośrednik/sprzedawca na amazon.com? Regulamin sprzedaży na Amazon podkreśla bardzo jasno, że sprzedawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie do sprzedaży na platformie amazon.com produktów odpowiadającym wymogom prawa federalnego i stanowego.

Wprowadzenie produktu na rynek USA
Wprowadzenie produktu na rynek USA

Wymogi Amazon dotyczące europejskiego sprzedawcy na Amazon.com

Europejski podmiot wprowadzający nowy produkt na amazon.com najczęściej nie może sprzedawać europejskich produktów w Stanach Zjednoczonych. Amazon posiada własne wymogi dotyczące sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, które są zależne od kategorii sprzedawanego produktu. Na przykład przy sprzedaży kosmetyków w USA, Amazon będzie wymagać dostarczenia rezultatów laboratoryjnych przedstawiających składniki użyte w produkcie. W przypadku sprzedaży produkty dla dzieci na rynku Amazon, firma Amazon może zażądać dostarczenia etykiety produktu. Etykieta produktu dla dzieci powinna zawierać między innymi: nazwę producenta, datę produkcji produktu, numer seryjny, miejsc produkcji. W przypadku sprzedazy produktu dla dzieci wyprodukowanego poza USA, importer produktu- sprzedawca na amazon.com jest odpowiedzialny za powyższe wymogi prawne. Produkt wprowadzany na amazon.com musi także spełniać wymogi stanowe. Obecnie Kalifornia jest stanem z najtrudniejszymi regulacjami prawnymi. Ciekawostka jest że regulacje prawne w Kalifornii mogą zabraniać użycie pewnego składnika w produkcie sprzedawanym na terytorium Kalifornii, podczas gdy ten sam produkt będzie zgodny z regulacjami stanowymi w pozostałych 49 amerykańskich stanach.

Opakowanie produktu oferowanego na rynku USA

Przepisy prawne w Stanach Zjednoczonych wymagają od produktu wprowadzonego na rynek USA przedstawienia „country of origin”, kraju, w którym produkt został wyprodukowany, przedstawienia podmiotu, który jest dystrybutorem produktu na rynku USA, użycia odpowiedniego rozmiaru czcionki. Stanowe przepisy mogą narzucać dodatkowe restrykcje dotyczące ciężkich metali użytych w opakowaniu produktu.

Wprowadzenie nowego produktu na rynek a prawo w USA

Brak znajomości prawa w USA nie może być zlekceważony przez europejski podmiot wprowadzający produkt na amerykański rynek. Niedostosowanie produktu wprowadzonego na rynek USA może będzie kosztownym błędem dla europejskiego sprzedawcy na amazon.com.