Przejdź do treści
Strona główna » Wprowadzenie europejskiego produktu na rynek USA

Wprowadzenie europejskiego produktu na rynek USA

  W 2024 roku rozszerzenie sprzedaży poza rynek polski i europejski stało się kuszącym kanałem sprzedaży dla wielu polskich firm. Wysokie ceny energii w Europie, wysoka inflacja, a także założenie ze rynek USA jest silny i o wiele szybciej podniesie się po pandemii i sytuacja na wschodniej granicy, są czynnikami, które popychają polskie podmioty do budowania sprzedaży poza rynkiem europejskim. 

  W jaki sposób europejskie podmioty podchodzą do wprowadzenia produktów na rynek USA. Jednym z najbardziej popularnych kanałów sprzedaży na rynku amerykańskim jest prowadzenie sprzedaży internetowej przez Amazon.com. O ile prowadzenie sprzedaży na amazon w Europie jest jasne, tanie, bez niespodzianek.  Prowadzenie działalności e-commerce w Stanach Zjednoczonych wymaga zrozumienia specyfiki amerykańskiego rynku.

  Odpowiedzialność za produktu na rynku USA

  Pomimo iż wielu potencjalnych sprzedawców z Europy uważa uruchomienie sprzedaży na Amazon.com za szybkie i proste, nie jest to tak proste. Podmiot wprowadzający nowy produkt do Stanów Zjednoczonych musi rozumieć ryzyko związane z taką sprzedażą. Produkt oferowany w Europie musi być dostosowany do wymogów Amazon, a także regulacji prawnych w USA. Regulamin sprzedaży na Amazon podkreśla bardzo jasno, że każdy sprzedawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie do sprzedaży produktów odpowiadającym wymogom prawa federalnego i stanowego.

  Wymogi Amazon

  Europejski podmiot wprowadzający nowy produkt na amazon.com powinien upewnić się, iż taki produkt może być sprzedawany w Stanach Zjednoczonych. Sprzedaż nowych produktów jest regulowane przez amerykańskie przepisy prawne, a także własne restrykcje, które nakłada firma Amazon. Na przykład w celu rozpoczęcia europejskich kosmetyków w USA, Amazon będzie wymagać od sprzedawcy dostarczenia rezultatów laboratoryjnych pokazujących składniki użyte w kosmetyku. W przypadku sprzedaży europejskich produktów dla dzieci na Amazon.com firma Amazon może zażądać dostarczenia etykiety produktu. Etykieta produktu dla dzieci powinna zawierać między innymi: nazwę producenta, datę produkcji produktu, numer seryjny, miejsc produkcji. Europejski produkt wprowadzany na amazon.com musi także spełniać wymogi prawa stanowego. Obecnie Kalifornia jest stanem z najtrudniejszymi regulacjami prawnymi. Ciekawostka jest, że regulacje prawne w Kalifornii mogą zabraniać użycie pewnego składnika w produkcie sprzedawanym na terytorium Kalifornii, podczas gdy ten sam produkt może być sprzedawany w pozostałych 49 amerykańskich stanach.

  Opakowanie produktu oferowanego na rynku USA

  Przepisy prawne w Stanach Zjednoczonych wymagają od każdego produktu wprowadzonego na rynek USA przedstawienia “country of origin”, kraju, w którym produkt został wyprodukowany, przedstawienia dystrybutora produktu na rynku USA, a także użycia odpowiedniego rozmiaru czcionki na opakowaniach. Stanowe przepisy mogą narzucać dodatkowe restrykcje dotyczące ciężkich metali użytych w opakowaniu produktu.

  Wprowadzenie produktu na rynek USA

  Brak znajomości prawa w USA nie może być zlekceważony przez poważny europejski podmiot wprowadzający produkt na amerykański rynek. Niedostosowanie produktu do wymogów rynku USA może będzie kosztownym błędem dla europejskiego sprzedawcy na amazon.com. Jeżeli Twoja firma planuje wprowadzenie europejskich produktów na rynek USA i potrzebuje omówić powyżej przedstawione kwestie, to możesz to zrobić podczas konsultacji wstępnej.