Podmiot prowadzący sprzedaż internetową na rynku USA przez własny sklep internetowy lub sprzedający przez amerykańskie marketplace powinien posiadać narzędzia zabezpieczające przed odpowiedzialnością cywilną od szkód wyrządzanych przez sprzedawane produkty, a także przez stratami spowodowanymi przez niepoprawne zarządzenie administrowanymi danymi osobowymi zdobytymi z amerykańskiego rynku. Ubezpieczenie sklepu internetowego USA Ubezpieczenie OC firmy w USA Odpowiednie polisy […]

Ubezpieczenie sklepu internetowego w USA wiecej »