Ubezpieczenie sklepu internetowego w USA

Podmiot prowadzący działalność e-commerce, sprzedaż internetową na rynku USA używa własny sklep internetowy lu marketplace typu amazon.com, Etsy lub Walmart do sprzedaży swoich produktów przez internet. Sklep internetowy skierowany na handel elektroniczny czy to z amerykańskimi konsumenta, B2C, czy to z klientami B2B w USA  potrzebuje ochrony ubezpieczeniowej, od szkód wyrządzanych przez oferowany produkt, jak i stratami spowodowanymi przez niepoprawne zarządzenie administrowanymi danymi osobowymi amerykańskich klientów. Ubezpieczenie sklepu internetowego USA Ubezpieczenie działalności gospodarczej w USA Odpowiednie polisy ubezpieczeniowe pozwala dla …

Dalej